Aktualności

Wsparcie bieżące Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości

Wsparcie bieżące dla Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości…

Przedsiębiorstwo Społeczne+

Wsparcie reintegracji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym  W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości…