Projekty realizowane przez Akademię Lokalnej Przedsiębiorczości

Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału, we współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności, projekcie pn. „Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej”. 

Głównym celem naszego projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół średnich z całego kraju zmysłu przedsiębiorczości oraz kompetencji cyfrowych, które są niezbędne w dzisiejszym cyfrowym rynku pracy. Nasz projekt zakłada zorganizowanie cyklu zdalnych zajęć z przedsiębiorczości w sieci, które będą realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych z przedsiębiorczości lub doradztwa zawodowego.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • Szkolenia dla młodzieży w formie online o różnej tematyce:
  • Ekonomia
  • Co to są kryptowaluty i rynek kryptowalut
  • Marketing w sieci
  • Rynek giełd internetowych
  • Psychologia w biznesie
  • Prawo handlowe i autorskie
 • Konkurs na najlepiej opracowany biznesplan, którego rozstrzygnięcie stanowiło będzie zakończenie
  i podsumowanie niniejszego zadania.

Adresaci projektu: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele pracujący w szkołach ponadpodstawowych

Termin realizacji projektu: od 05.07.2023 r. do 31.07.2024 r.

Biuro projektu: Ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie

Kontakt: tel. 32 494 13 19. e-mail: alp@alp.org.pl

Szczegółowe informacje: KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin uczestnictwa: KLIKNIJ TUTAJ

Pobierz dokumenty zgłoszeniowe: KLIKNIJ TUTAJ

W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości realizuje zadanie dot. wsparcia reintegracji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne+” na lata 2023-2025.

W ramach zadania zrealizowane zostaną grupowe szkolenia z zakresu podnoszenia samooceny oraz kursy podnoszące umiejętności w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. Zrealizowany zostanie także kurs prawa jazdy kat. B. Ponadto uczestnicy projektu odbędą spotkania z doradcą zawodowym.

Dofinansowanie projektu: 18500,00zł

Okres kwalifikowalności wydatków: 1.08.2023 – 31.12.2023

Projekt realizowany w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025

W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości realizuje zadanie dot. wsparcia bieżącego ww. organizacji. Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne+” na lata 2023-2025.

W ramach zadania otrzymano środki na sfinansowanie stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, zakup paliwa,  a także dofinansowanie do wynajmu biura.

Dofinansowanie wsparcia: 35 750,00zł

Okres kwalifikowalności wydatków: 1.08.2023 – 31.12.2023

Projekt realizowany w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025