Wsparcie bieżące dla Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości

W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości realizuje zadanie dot. wsparcia bieżącego ww. organizacji. Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne+” na lata 2023-2025.

W ramach zadania otrzymano środki na sfinansowanie stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, zakup paliwa,  a także dofinansowanie do wynajmu biura.

Dofinansowanie wsparcia: 35 750,00zł

Okres kwalifikowalności wydatków: 1.08.2023 – 31.12.2023

Projekt realizowany w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025